Ben Law’s bosbeheer: Voorbeeld van lokaal en zelfvoorzienend wonen en werken

Ben Law in zijn bos 'Prickly Nut Wood' in Lodsworth, West Sussex, UK

Ben Law in zijn bos ‘Prickly Nut Wood’ in Lodsworth, West Sussex, UK

Zelfvoorzienend zijn is een droom van me. Nog geen 100 jaar geleden, streefde elk individu, elk gezin en elke natie ernaar om in grote mate zelfstandig te zijn van externe factoren en spendeerde veel van zijn tijd om dit te verwezenlijken. Fast forward naar vandaag zien we dat slechts een miniem aantal individuen en gezinnen en al bijna geen enkele natie nog zelfvoorzienend is. Alles wat we ondernemen, is afhankelijk van import op grote schaal. We zien ze niet, maar de wereld draait bijna volledig op een enorme vloot containerschepen, tankers en transportvliegtuigen die continue de wereld rond reizen om ons verse boontjes uit Tanzania, bananen uit Colombia, meubelen uit China en olie uit Canada te leveren. Denk die boten en vliegtuigen weg, om politieke of economische redenen, en op slag heb je een economisch onhoudbare situatie waarbij zonder twijfel op grote schaal doden vallen, zelfs hier bij ons. De energiecrisis is een goed voorbeeld. Of ze nu een kernreactor heropstarten of een houtgestookte centrale, in beide gevallen moet de brandstof vanuit het buitenland geleverd worden om ons van een black-out te besparen of anders gezegd: om onze maatschappij in stand te houden. Hoe is het zover kunnen komen, dat we op zulke grote schaal afhankelijkheid van een internationaal logistiek systeem tolereren?

Ik werk toe naar zelfvoorzienend zijn. Niet omdat ik bang ben dat ik ooit ‘zonder’ ga vallen, eerder omdat ik voel dat het me een vorm van spiritueel comfort brengt, mijn eigen boontjes kunnen doppen. Kiezen om zelfstandig te werken in plaats van als loontrekkende werken is daar een uiting van. Iemand zei me ooit ‘Ik ben liever een vrije wolf die nooit zeker is of hij die avond zal eten, in plaats van een hond aan de ketting, die zeker is van zijn maaltijd maar gebonden is aan zijn meester’. Niet iedereen heeft dezelfde risicotolerantie, maar het klopt ook wel voor mij…

Ik ben er van overtuigd dat onze huidige afhankelijke situatie voort komt uit een intellectuele dwaling van de moderne mens. De mens probeert via de wetenschap al geruime tijd zijn bestaan te doorgronden. We hebben technologisch rasse schreden vooruit gemaakt en ik ben uiterst dankbaar dat ik een lekkere koffie kan slurpen, terwijl ik dit artikel comfortabel draadloos kan schrijven op mijn laptop. Ik verwijt de wetenschap niets, maar heb wel commentaar op hoe ons bewustzijn mee is geëvolueerd. In onze technologische spurt vooruit, mede gestookt door de economische principes van de vrije markt, zijn we kosten beginnen externaliseren. Met andere woorden ‘gaan doen of sommige kosten niet bestaan’. Kernenergie is een duidelijk voorbeeld. We gebruiken naar hartelust uranium brandstofstaven, maar niemand weet wat we met het radioactief afval moeten doen. Als struisvogels begraven we het en hopen erop dat onze kinderen, of (achter)kleinkinderen er ooit raad mee weten… Voor bijna alle economische goederen is het zo: De kostprijs voor de gebruiker, is er slechts één voor de productie en de levering + winst, niet voor de werkelijke kost: het opruimen van de schade die we berokken bij het verwerven van de grondstoffen, de productie en het terug volledig afbreken van een product na gebruik.

Het is vandaag schier onmogelijk om te leven zonder ergens kosten te externaliseren. De koffie die ik daarnet loofde en die ondertussen in mijn maag verdwenen is mag dan wel Fair Trade en Bio zijn, hij is nog steeds met fossiele brandstof tot bij mij gekomen en die kerosine of diesel kan ik met de beste wil van de wereld niet terug herstellen. We doen het allemaal en er zijn slechts beperkte alternatieven. We weten het al lang: olie, kolen, gas en zelfs uranium geraken hoe dan ook op. Doen alsof dat niet zal gebeuren is redelijk naïef, maar tot op vandaag de meest courante omgangsvorm. De onderliggende drijfveer, is volgens mij het feit dat we in onze technologische en wetenschappelijke euforie, zijn vergeten dat we deel uit maken van een natuurlijk ecosysteem, dat ons niet nodig heeft om te bestaan, maar waar wij wel afhankelijk van zijn, hoe technologisch en ontwikkeld we ook mogen zijn. Het gekke van de zaak is dat alles waarvoor we ons vandaag voor op de borst kloppen, waar we fier over zijn omdat het ‘ons’ gelukt is, afgeleid is van natuurlijke elementen. De meeste uitvindingen, van vliegkunst tot moderne plastiek, zijn afgeleid van natuurlijke organismen bestuderen en kopiëren, of bestaande elementen hercombineren in de chemie. De alomtegenwoordige plastieken zakjes, waren ooit dinosauriërs of oervarens en zonder het natuurlijk ecosysteem zouden ze niet bestaan. De vliegkunst zou niet bestaand zonder heel lang naar vogels te hebben gekeken en eerst veelvuldig op onze smoel te vallen…

Ik pleit niet voor minder technologie maar voor het zoeken naar een nieuwe balans tussen technologie enerzijds en ons natuurlijk ecosysteem anderzijds. Elk organisme verandert een ecosysteem. Een regenworm bijvoorbeeld, zorgt ervoor dat de bodem luchtiger en humusrijker wordt. Een regenworm heeft in zijn leven een netto positieve bijdrage in het ecosysteem waarin hij leeft. De Mens, die zichzelf vaak ongenaakbaar waant, verandert relatief veel aan de ecosystemen waarin hij leeft maar zelden is die bijdrage netto positief. Ik pleit ervoor ons net als de regenworm, terug als een deel van dat ecosysteem te zien en te kijken op welke manier we onze aanwezigheid tot een netto winst voor het ecosysteem kunnen omvormen, in plaats van een eenzijdig consumeren van dat ecosysteem. De huidige trend voor ‘duurzaam leven’ is al een stap in de goede richting, maar voor mij nog niet voldoende. Duurzaam betekent ‘lang meegaan’ of vaak ‘minimale impact’. In het beste geval creëren we dus een status quo waarin we onze ecosystemen niet verder kapot gaan… Er is geen enkele andere soort organisme die een netto negatieve bijdrage heeft aan zijn ecosysteem. We hebben de technologie om sneller en efficiënter dan welk ander organisme dan ook, een positieve bijdrage aan ecosystemen te leveren. Recente experimenten in China en Chili tonen aan dat we zelfs op 10 jaar tijd een woestijn in een groene oase kunnen omtoveren als we dat echt willen. Ik denk dat dit de essentie is van zelfvoorzienend zijn: symbiose creëren met onze leefwereld, deze versterken zodat we daarmee onszelf versterken…

Sweet Chestnut

‘Prickly Nut Wood’ genaamd naar de Tamme Kastanje die een essentieel onderdeel is van het ecosysteem waarin hij leeft en waarvan hij zijn levensonderhoud heeft gemaakt.

Het is niet allemaal kommer en kwel, in tegendeel. Mede door het internet, boeken, auto’s en ferry’s om het uur zijn we vandaag in staat om goede voorbeelden te bezoeken om ons mee te inspireren. Ik kwam recent op het spoor van Ben Law. Ben is een ‘woodsman’, iemand die leeft van een bos. Ik denk niet dat er een Nederlands woord voor bestaat. Na eerst zijn boek ‘Living in a wood in the 21st century’ te hebben verslonden zijn we hem gaan bezoeken in zijn bos: Prickly Nut Wood in Lodsworth, UK.

Ben Law is een interessante mens. Hij leeft bijna volledig zelfvoorzienend en volledig ‘off-grid’ met zijn gezin en is dus niet aangesloten op elektriciteit, gas, riolering en water. Dat voorziet hij allemaal zelf door hout te stoken voor warmte, zonne-energie te gebruiken voor stroom en zelf zijn water te zuiveren. Verder heeft hij een beroep gecreëerd waarmee hij in het levensonderhoud van zijn gezin kan voorzien en waarmee hij een netto  positieve bijdrage levert aan het ecosysteem waarin hij werkt. Hij heeft de oude traditie van ‘hakhoutbeheer’ (‘coppicing’ in het Engels) een nieuwe leven ingeblazen en heeft daarmee doorheen de voorbije 27 jaar heel wat innovaties verwezenlijkt en zichzelf door ervaring expert ten velde gemaakt.

Een hakhout ('coppice') perceel met Tamme Kastanje die vorig jaar gehakt werd en krachtig terug opgeschoten is met nog wat onverwerkt hout op de voorgrond en en enkele 'standaard' bomen op de achtergrond.

Een hakhout (‘coppice’) perceel met Tamme Kastanje die vorig jaar gehakt werd en krachtig terug opgeschoten is met nog wat onverwerkt hout op de voorgrond en en enkele ‘standaard’ bomen op de achtergrond.

Hakhoutbeer komt er op neer dat percelen met boomsoorten die daar goed mee om kunnen om de zoveel jaren tot op de grond gehakt worden. Tegenwoordig niet meer met een bijl, maar met de kettingzaag. Ben gebruikt meer en meer een batterij-aangedreven kettingzaag, nu die technologie matuur wordt, vooral omdat het veel stiller en gezonder werken is. Afhankelijk van welke soort hout en wat men met het hout wil doen, kapt men een hakhoutperceel om de zoveel jaar. Dat noemt men ‘een rotatie’. Soms heeft men dunne stammetjes nodig voor tuinomheining (Hazelaar en Tamme Kastanje) of voor gereedschapsstelen (Es) en kapt men na 3 tot 5 jaar, en soms wil men dikkere stammen voor weidepalen (Tamme Kastanje) of om mee te bouwen (Tamme Kastanje, Eik, Lork, etc…). Dat kunnen dan stammen van 30 tot 60 jaar zijn. Ook in België bestaan er hakhoutbossen, maar het knotten komt bij ons meer voor (het op rotatie hakken bovenop de stam, meestal bij Wilgen, Essen, Beuken en Eiken). Knotten is arbeidsintensiever en gevaarlijker dan hakken op de grond, maar heeft het voordeel dat dieren kunnen grazen onder de geknotte bomen zonder deze te beschadigen. Ze lusten die jonge scheuten namelijk graag.

Ben Law

Ben Law

Hakhoutbeheer is ecologisch gezien een veel betere optie dan de tegenwoordig omnipresente ‘plantages’. Bij een plantage plant men 1 soort die men 2 of 3 maal uitdunt en dan finaal helemaal wegkapt met zware machines. Je komt ze in België vaak tegen: de plantages met dichte dennen voor planken of schrale populieren voor papier, pulp of biomassaproductie. Doordat er maar 1 soort gebruikt wordt, is er erg weinig biodiversiteit en na de kaalkap blijft er een opengereten en door machines aangedrukt maanlandschap achter met weinig ecologische waarde. Bij hakhoutbeheer worden er meer en meer terug paarden gebruikt bij de extractie van hout, die veel minder schade aan de grond toebrengen, wendbaarder zijn en bovendien veel stiller en dus aangenamer werken. Doordat er in de winter gehakt wordt, wanneer al het sap van de stammen in de wortels getrokken is, ondervindt de boom weinig schade van de kap en schiet deze de volgende lente terug sterk omhoog. De stronken in Ben’s bos zijn soms meer dan 100 jaar oud. Hij nam ‘Prickly Nut Wood’ over nadat het bos al generaties als een ‘coppice’ beheerd was, maar voor zijn komst lang tijd was verwilderd. Doordat de percelen zo vaak gekapt worden, krijgen bloemen eens om de zoveel jaar 1 tot 2 jaar lang de tijd om met de overvloed van licht massaal in bloei te komen. Prickly nut wood wordt dan ook vaak bezocht door biologen die er erg zeldzame soorten aantreffen. Enkele percelen kregen enkele jaren geleden ook de SSSI standaard. ‘Site of Specific Scientific Interest’ of sites met bijzondere wetenschappelijke waarde.

Een Tamme Kastanje 'coppice' die 7-10 jaar geleden laatst gekapt werd. De biodiversiteit op de site is niet te vergelijken met een plantage met o.a. Hulst en varens die erdoor komen, verschillende zeldzame mossen en bloemen die slapen om bij een volgende kap massaal omhoog te komen.

Een Tamme Kastanje ‘coppice’ die 7-10 jaar geleden laatst gekapt werd. De biodiversiteit op de site is niet te vergelijken met een plantage met o.a. Hulst en varens die erdoor komen, verschillende zeldzame mossen en bloemen die slapen om bij een volgende kap massaal omhoog te komen.

Ben bouwt verder op een traditie van hakhoutbeheer in Zuid-Engeland, maar gaat ook verder dan de traditie. Met het oog op meer biodiversiteit experimenteert hij met gemengde bossen, met combinaties van verschillende bomen en zowel hakhout als grote bomen die pas na 50 tot 120 jaar mogen gekapt worden, de zogenaamde ‘standaarden’, die essentieel zijn als habitat voor vogels en in het geval van Eik, tot 300 gespecialiseerde ongewervelde dieren. Hij krijgt daarvoor vaak hulp van universiteiten en verenigingen.

Economisch gezien kan Ben een wijd gamma producten maken uit zijn bos. Tuinhekken met geweven Hazelaar zijn al eeuwen vaste stek in Britse tuinen en weideafsluitingen, poorten en hekwerk uit Tamme Kastanje is een vaste afzetmarkt omdat het hout buiten tot 30 jaar mee kan gaan zonder dat het behandeld moet worden. Meubels maakt en verkoopt hij in de zomer, wanneer er niet gekapt wordt. Daarnaast produceeert hij brandhout en houtskool voor de barbecues in de lente en zomer, een lokaal kwalitatief alternatief  voor houtskool uit verre landen en bedenkelijke ecologische impact.

Houtskool branden duurt een 3-tal dagen en wordt gedaan in een traditionele 'Kiln' die aanwezigheid vergt tijdens de eerste nacht. Een proces waar Ben van geniet, bij de gezellige warmte van de Kiln genieten van de nachtelijke activiteit in zijn bos.

Houtskool branden duurt een 3-tal dagen en wordt gedaan in een traditionele ‘Kiln’ die aanwezigheid vergt tijdens de eerste nacht. Een proces waar Ben van geniet, bij de gezellige warmte van de Kiln genieten van de nachtelijke activiteit in zijn bos.

Sinds enkele jaren is hij zich ook gaan specialiseren in het bouwen van huizen met groen rondhout, een nieuwe versie van traditionele bouwtechnieken. Het lijkt op houtskeletbouw, maar dan met volledige palen die enkel ontschorst worden en verwerkt worden binnen het jaar na de kap, als ze nog vochtig zijn van het sap. Daardoor zijn ze vlotter te bewerken met de hand en zetten ze zichzelf vast tijdens het drogen. De combinatie van rondhout en groene bewerking levert een uiterst sterke constructie op die steeds populairder wordt. Ben’s eigen huis, dat via deze ’roundwood timber framing’ techniek gebouwd werd immens populair nadat het tot publieksfavoriet werd verkozen in het programma ‘Grand Designs’ op het britse Channel 4. Je kan dit filmpje (8 minuten) even bekijken om een idee te krijgen van hoe het huis en dus de techniek eruit ziet.

 

Ben Law toont één van de tijdelijke woonsten in zijn bos die elk jaar door een 'apprentice' bewoond wordt, opgetrokken uit groenhout van op het land.

Ben Law toont één van de tijdelijke woonsten in zijn bos die elk jaar door een ‘apprentice’ bewoond wordt, opgetrokken uit groenhout van op het land.

Ben slaagt erin om zichzelf en zijn gezin te handhaven met zijn natuurlijke en zelfvoorzienende levensstijl. Doordat hij zijn ervaringen deelt met andere via boeken, cursussen en jaarlijks opleiden van 2 ‘apprentices’, helpt en inspireert hij ook anderen om concrete stappen richting zelfvoorziening te zetten. Je kan zelfs in België leerlingen van hem aanspreken om je te helpen met groenhout te bouwen of om het zelf te leren. In zijn dorp Lodsworth, in West-Sussex was hij mede-initiatiefnemer van het gemeenschapsproject ‘Lodsworth Larder’, de buurtwinkel. De winkel is eigendom van de gemeenschap, draait grotendeels op vrijwilligers en werd door Ben, met hulp van de gemeenschap gebouwd met hout uit Lodsworth. Het project heeft verschillende prijzen in de wacht gesleept, zowel op sociaal als op architecturaal gebied. Het is een prachtige plek.

Foto’s van de Lodsworth Larder

Ben bewijst dat je geen weirdo moet zijn om in balans met de omgeving te leven, om zelfvoorzienend te zijn en om een netto sociale en ecologische meerwaarde te brengen tijdens je leven op deze planeet. Het zal niet iedereen geroepen zijn om in een bos te gaan wonen en werken, maar ik ben ervan overtuigd dat een shift naar meer natuurlijke vormen van wonen en werken een eerste stap is naar een meer gebalanceerde samenleving die technologie bewust gebruikt om een netto surplus te genereren. Een samenleving die zichzelf geen rad voor ogen draait door kosten te externaliseren en de struisvogel uit te hangen maar zijn creatieve vermogens gebruikt om in balans te evolueren, met alle andere organismen op de planeet.

Het begint bij het individu: waar ligt jouw passie en hoe kan je die omzetten tot een beroep waarmee je jezelf uitdaagt en ontwikkelt, waar je van kan leven en genieten, waarmee je een sociale bijdrage levert  én een netto surplus oplevert voor het ecosysteem waarin je woont en werkt? Up to you… And have fun!

Artikel oorspronkelijke elders gepubliceerd

Foto’s door Stijn De Winter, gelicenseerd onder creative commons licentie

Learning from nature to be more effective in our life and work

Recently I realized how incredibly efficient nature is at what it does: living and proliferating life. All elements of a natural environment act in concert to reinforce each other. There are simply no elements that don’t have a function and all functions are made up of many elements. Decomposition of organic matter for example is fabulously complex and interesting. Sugars, starches, fats, waxes, amino acids, and even hardy substances like lignin from wood and chitin from insects shells are broken down by different specialized organisms. Worms, mites, bacteria, fungi and many more all do their thing to create a fertile base for new life to sprout and thrive on. We don’t understand all the relationships between the different elements yet but even the ones we do understand are incredibly complex and efficient. There is simply no waste in the natural environment, everything is re-used and used yet again in cycles. Every atom we are made up of, was likely once part of a different organism and will become part of yet another organism sooner or later.

Man made

The contrast with man-made systems is shrill. We design systems that consist of elements that usually have only one function. Most of our designs create considerable waste and often a kind of waste that takes a long time to break down, like radioactive waste from nuclear power generation or plastic shopping bags for example. I feel there is room for improvement in the way we design our own ‘functions’ to support our lives.

Integral viewpoint

It is useful to realize and accept the fact that we remain part of nature, whatever we do or think of ourselves. When we die, our bodies break down and apart from titanium replacement hips and joints, mercury amalgam tooth fillings and some other foreign chemical components like food based preservatives in our bodies, we will add biomass to the earth and thus contribute to the natural cycle of life and death.

When you realize, or maybe remember is a better word, that you are quite literally part of planet earth, you can view yourself as an element of nature as well. What functions do you have, dear element of nature? Well, you are biomass of course, but let’s hope you have more functions for a while to come.

The tree as an example

A tree provides biomass when it dies, but when it lives it also provides housing for animals within its body, shade for plants, animals and humans around him, food for many organisms both through its root system, leafs and fruits, water storage, aeration and nutrient gathering for and from the soil, carbon dioxide storage and oxygen generation for our atmosphere… The element ‘tree’ provides many, many functions. Yet these functions don’t require extra effort. A tree doesn’t expend energy just to make shade; it provides welcome shade as a byproduct of harvesting the energy of the sun through its leaf system. It doesn’t expend extra energy by shedding it leaves either. It’s actually a function that prevents a tree from needing to produce anti-frost substances all winter long to prevent frost damage, while at the same time the blanket of leaves shields the earth from the elements and provides food and shelter for soil organisms.

On resilience through relationships and conscious actions

The more diverse a natural ecosystem is, the more resilient it is. Natural forests are hardly ever under threat of a disease or pest since the biodiversity balances out any rampant species. Our man made ecosystems like backyards or farm fields constantly need external input because they have such a limited biodiversity.

When I look at current human life, I see many resemblances to poor ecosystems like cornfields and backyard lawns. Compared to healthy natural ecosystems we humans have very little relationships with the world around us. The more relationships an ecosystem has, the more resilient it is. This is true for us as well, as we are just as much part of the earth’s ecosystem as trees and ladybugs are.

How can we increase the amount of beneficial relationships in our lives, relationships that benefit us? Well, consider where you expend your energy and investigate which functions your actions have. If an action has only one purpose, you can probably do better. Do your actions improve yourself? Nature does not expend energy on undoing itself. If you do things that undo yourself, there’s a good start to improve the relationship with yourself. Start doing things that provide you with lasting happiness and health for example, and stop putting energy in actions that make you unhappy or unhealthy.

Secondly, do your actions have a positive effect on your surroundings? Do they reinforce the people, the plants and animals and earth around you like a tree does by providing food, shade and shelter? If your actions don’t, you can probably find a way to improve them so they include a beneficial effect on your surroundings without compromising your own gain from that action. Science has proven that giving to others, for example, contributes more to your happiness than buying something for yourself. At the same time, investing in a strong social network makes you more resilient in times of need. If you care more for your surroundings, they will care more for you.

Do your actions also contribute to the positive evolution of the planet with all its inhabitants? Nature always does. Natural growth creates ever more biomass, which accumulates in a layer of topsoil that stores energy, and carbon to support more varieties of life in normal circumstance or a safety net for quick recovery when the earth is struck bare by a flood, a storm, an earthquake or even the unlikely global disaster of a meteorite impact. If left unchecked, nature improves survivability and diversity for all its parts including the human part.

The most efficient way to move forward

Remembering we are part of this earth’s natural ecosystem can actually improve our individual and collective effectiveness in what we want to achieve in our lives. I don’t believe we have to revert back to old levels of wealth and technology for humans to restore a natural balance. I feel we have the opportunity to use our ability to evolve in a conscious manner to shape our future in line with how nature evolves. We can be more effective in our own life, by creating a context in which our actions contribute to our communities, our local ecosystem and on a bigger scale to the global community and the global ecosystem.

There are more and more examples surfacing of people and organizations that harness the benefits of intentionally building mutually beneficial relationships with individuals, communities and the planet. Are you?

This article was translated in dutch here.

Get your priorities straight, aim for happiness

I am always exploring and implementing different ways for people to develop themselves either professionally or in a broader aspect of their life. I would like to share some insights on the effects of happiness and some pointers to increase your own happiness.

Exceptional happiness

There is a branch in science that specializes in researching what makes people exceptionally happy. This branch is called ‘positive psychology’. Strangely enough there is only one psychologist researching how to get from normal to exceptional happiness for every 17 psychologists researching how to cure mental illness and discomfort. So there are 17 times as many people researching unhappiness as there are researchers figuring out how to become happy. I strive for exceptional happiness in my own life and I’ve discovered there are many good arguments to pursue happiness as a very important aspect of my, and possibly also your life.

I received the book ‘The Happiness Advantage’ from Achor Shawn as a gift from a friend a while ago. I enjoyed it a lot and recommend it, especially for people who like solid, scientific and verifiable evidence.  The author combined insights from 200 studies conducted on over 275000 people from which he distilled 7 actionable principles that have the potential to make people exceptionally happy. They are so simple that literally everyone can use them.

The power of happiness

The first principle is very simple: being aware that if you ‘prime’ yourself for happiness with a positive mindset (which you can learn to have all the time), you are more productive, smarter, efficient, creative, and successful than people who don’t have a positive mindset. Doctors who were primed with a positive mindset for example, made less diagnostic errors, found more creative solutions and performed their work considerably faster than the reference group in an experiment. There are many more examples in the book but I prefer to keep it to the baseline: The best way to be successful in life is to focus on maximising your happiness first because it is actually happiness that makes you successful, not the other way around.

 

“The best way to be successful in life is to focus on maximising your happiness first because it is actually happiness that makes you successful, not the other way around.”

 

There are many cool facts about what contributes to our happiness. One that stands out for me is that if you spend money on experiences, you are more likely to experience happiness than when you spend it on stuff. If you spend money on someone else, that holds even more potential for happiness. Something else you can do to become happier is performing random acts of kindness. Meditation helps as well; I find it wonderful to help me focus on what makes me happy. Another big contributor to our happiness is exercising a core talent or core strength you possess. If you are talented in singing, then sing! If you are good at organizing, make sure you get to organize in your work because you will likely be a better performer and happier person if you do! We have many simple options to experience exceptional happiness and they are within reach for everyone, they are just often overlooked.

Evolving perspective

We look at our world through a metaphorical window, our perspective. We see the world in a certain way and we see our options to deal with the events in our life through that window. Some people see limitations and others see opportunities in a similar situation. Our perspective is subject to change because we constantly develop through the experiences we have in our life. What was impossible and insurmountable yesterday might be possible today if we are able to shift our perspective. Our minds are capable of a lot of change and are actually very good at shifting in perspective, but you have to know how your mind works. Our minds want to understand how our reality works. We observe patterns, form ideas to order and structure our reality and create habits to deal with the effects of the unpredictability we are faced with. A perspective is actually a set of ideas of how the world around you works and a set of habits to function in that reality.

If you are aware that your brain likes the predictability of habits and has the capability to change its perception you can actually use that knowledge to your advantage.

Your reality is not fixed; it is what you perceive it to be. Your habit-loving mind might trick you into thinking your reality is fixed but it is not. If you change your perspective, you change your reality. If you are conscious of this fact, you have already changed your perspective: you can train your mind to see opportunities instead of limitations and live by the certainty that every situation is malleable, an opportunity for growth if you choose to see it that way.

It’s a choice

So, if it is a choice, why is not everyone choosing to shift his or her perspective to become happier? First, not all people know how powerful happiness is. Happiness is being competed by wealth, power and achievement as priorities in our western society. Then there is the way our mind works. It is very easy conditioned. This is called ‘The Tetris Effect’: When you play the videogame Tetris for an hour or so, you’ve trained your mind to see options to place blocks within the frame of the game. Chances are you want to slide that billboard to the left, flick it at a 90-degree angle and drop it down between those buildings to form a double line for bonus points… Do the test, play a videogame for a period of time and monitor your thoughts. You will notice there is a lingering effect of the game after you’ve stopped playing. You will continue to perceive your reality mixed with the reality of the game you were playing. It’s easy to distinguish a flashy game-reality from your personal reality but can you imagine this effect to exist in every perspective you have? You see the options to deal with events in the way your mind is conditioned with. This is equally true for a perspective of options or a perspective of limitations. You have a preference to use your well-known, tried and tested options and are partially blind for new alternatives because you have no frame for them yet. You need a conscious effort to shift your perspective long exposure to new ideas and behavior. We just identify this effect by intensively playing Tetris but any intense focus will create this conditioning effect.

Knowing how our mind works gives us powerful options. If we consciously choose to see opportunities, we train our mind to see opportunities more easily wherever we go.  We can condition ourselves with many positive habits and train ourselves to adopt a perspective of abundant opportunities. As we now know, this increases our chances to experience happiness a lot.

Condition yourself with something positive and arrange your surroundings to help you

To condition yourself, you usually need some effort. A rule of thumb is: Do something for 21 days in a row to get yourself into a new habit.  If you procrastinate like most of us, you can make it easier by making sure you able to start with your desired habit within 20 seconds after thinking about it. For example if you decide to eat more fresh produce from your garden to become healthier and your vegetable patch is all the way in the back of the garden, you won’t do it every day. If you plant some salad and fresh herbs next to your kitchen door in a raised bed, it takes a few seconds to grab some to eat with your omelet in the morning. If you want to exercise, make sure your gear is all prepared and ready to take out so you can act on your impulse before it fades again… Achor Shawn calls this the ’20 second rule’ and it works…

Conscious choice

I find my happiness is subject to certain mood swings, depending on which events happen around me and how I am able react to them. After reading this book, I’ve been practicing staying conscious through these swings and identifying what the origins of feeling less happy are when I experience it. Most often it is a relapse of perceiving the world through the old paradigm of limitations. If I do the effort to check WHY I don’t feel as happy as I know I can be, I can always identify the issue. Once I do that, I can pick and apply a strategy to increase it again. I’ve established a habit of recognizing when I’m not happy and choosing to correct that feeling when I become aware of it. It is a work in progress but it’s one with very nice rewards…

I would like to conclude that happiness is a choice. It is a choice that requires a conscious effort to eradicate the old habit of perceiving limitations and also choosing to change actions with less potential for experiencing happiness for ones that do. This might actually change your life if you are serious about it… The good news is that there is so much help available, the book as a start. Have fun becoming conscious of your own potential for exceptional happiness.